China: Central Bank of China 1930 20 Customs Gold Units, Pick 328. **SOLD OUT**

China: Central Bank of China 1930 20 Customs Gold Units, Pick 328.  **SOLD OUT**
Item# CHI328-Unc

Product Description

China: Central Bank of China 1930 20 Customs Gold Units, Pick 328. Uncirculated. **SOLD OUT**