China: Central Bank of China 1947 500 Customs Gold Units, Pick 336a. **SOLD OUT**

China: Central Bank of China 1947 500 Customs Gold Units, Pick 336a.  **SOLD OUT**
Item# CHI336a-VF

Product Description

China: Central Bank of China 1947 500 Customs Gold Units, Pick 336a. Very Fine. **SOLD OUT**